Hem Portfolio Kontakt

PowerPoint

Design/layout och produktion av powerpoint presentationer, såväl från grunden som utveckling och genomarbetning av befintliga presentationer. Samtidigt har jag ofta tagit fram mallar som är lätta för kunden att jobba/göra justeringar i.

Grafisk from / illustration / layout / produktion / fotoretusch / mallar

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds Universitet

Framtagning av presentation efter kundens texter och struktur. Grafisk form, layout, illustrationer och produktion.

Poseidon

Framtagning av presentation och mallar. Grafisk form, layout, bildbehandling och produktion.

Norama

Framtagning av presentation och mallar baserade på kundens texter. Grafisk form, layout, bildbehandlig och produktion.

Red1 Media

Idé som presenterades för Marockanske kungen. Grafisk form och framtagning av dummy-sidor i bok samt dummy-bilder för appar, anpassad för en muslimsk marknad. Grafisk form, layout, bildbehandlig och produktion. Innehåll och struktur från kund.

Abs/Cardo

Justerat, snyggat till och gjort tillägg samt illustrerat i befintlig presentation och sett till att sidorna fått en enhetlig grafisk form enligt befintliga mallar.

Kyoko Design AB  |  Kyoko Hilding  |  kyoko@kyokodesign.se  |  0733-52 52 56  |  Malmö

Hem Portfolio Kontakt