Hem Portfolio Kontakt

Malmö stad – miljöförvaltningen

Diverse foldrar, broschyrer, rapporter och mallar.

Grafisk form efter guideline, layout och original.

Klimatsbroschyr

Layout och original gjorda med bilder och texter levererade från miljöförvaltningen.

Urban Climate Adaptation

Grafisk guideline, symbol och grundmall. För kund att själv göra diverse foldrar/broschyrer.

Kyoko Design AB  |  Kyoko Hilding  |  kyoko@kyokodesign.se  |  0733-52 52 56  |  Malmö

Hem Portfolio Kontakt